Sprogkræsen er et tidsskrift på 32 sider, der udgives af Den Danske Sprogkreds 4 gange om året.

Tidsskriftet redigeres af cand.mag. Lise Bostrup og handler om dansk sprog i bred forstand, og det henvender sig til mennesker med interesse for dansk sprog. Sprogkræsen udkom første gang i efteråret 2017 og er siden udkommet med 4 numre i 2018 og 4 numre i 2019.

Eksempler på stof i bladet:

Sprogdebat: Ekskluderende og inkluderende sprog, Feministisk lingvistik, Børn af danske mødre i udlandet lærer dansk på højskole, Klimatosse – årets ord 2019, Coronaen gør det danske sprog danskere, Begrebssprækker og sorte huller, Adam og Noahs show: Hva’ sker der, dansker?, Anglificeringen af butiksvinduerne i Ahlgade, Sproget i DR.

Populærvidenskabelige artikler om forskellige aspekter af det danske sprog: I huj og hast (om tvillingeformler), Der er intet fejet ind under gulvtæppet (om idiomatiske vendinger), Hvad står s’et i s-tog for?, Forkortelsesord, Hvidvinsglas, skødehund og blomkålsører (om sammensatte ord med og uden fugebogstaver), Dufte eller lugte, duft eller lugt?, Gymnasie eller gymnasium?, Kan man både gå med seler, men også med livrem?

Sproghistorie: Bogstavet å, H.C. Ørsteds sammentænkning af naturvidenskab og sprog, H.C. Andersens sproglige udvikling (analyse af hans skolestile og sammenligning med den voksne digters stil), Dansk purisme, Ordet zombi er ældre, end Sprognævnet tror.

Internationalt perspektiv: EU’s betydning for det danske sprog, tolkenes udfordringer, norsk sprogpolitik, Faste vendinger afspejler kultur og religion artikelserie med kontrastiv analyse af faste vendinger i forskellige sprog.

Anmeldelser af aktuelle udgivelser om dansk sprog: Dansk Sproghistorie (foreløbig bind 1-4), Norsk Språkhistorie, Dialekter i rigt mål, Sociale medier og sprog, Sprog i sociale medier, Den store bandebog, Sprogvinduet (om børns sprogtilegnelse), Takt og tone til tiden, Identitetspolitisk nysprog, Et barns navn er dets brand (om forskning i navngivning af den alleryngste generation), Højskolesangbogen, Den Danske Sang,

Abonnement: Sprogkræsen har ISSN: 2596-7347, og et års abonnement for de 4 numre i 2021 kan tegnes for 200 kr. inkl. moms ved henvendelse til ForlagetBostrup@gmail.com.

Gamle numre koster 50 kr. stykket. Sprogkræsen kan også lånes på biblioteket.

Sprogkræsen i digital udgave koster kun 20 kr. pr. stk.

Yderligere oplysninger: Redaktør Lise Bostrup ForlagetBostrup@gmail.com eller 26 71 78 37.