Intensivt Dansk

Øvehæfte i dansk til klasseundervisning og selvstudium med facit

Intensivt dansk (1) Intensivt Dansk er et øvehæfte i dansk for udlændinge. Hæftet er både tænkt som et supplerende materiale til begynderbogen Aktivt Dansk og til andre lærebogssystemer.

Intensivt Dansk kombinerer den funktionelle metode, hvor man lægger vægt på, at alt, hvad der læres, skal være umiddelbart anvendeligt, med den mere traditionelle grammatiske metode. Her lægges vægten snarere på systematisk gennemgang af de væsentligste forhold inden for dansk syntaks, morfologi og ordforråd.

Bogen er forsynet med en facitliste til sidst. Den gør det let at anvende øvelserne som selvstudium og som repetition, og hvis man savner forklaringer på de grammatiske strukturer, der anvendes i øvebogen, kan man finde dem i Aktivt Dansk – Grammatik og ordlister, som findes på flere sprog.

Pris: 245 kr. eks. moms

Bestil her