Det af det danske sprogs karakteristika er rigdommen af idiomatiske udtryk. Vi køber katten i sækken, tager tyren ved hornene, går fra snøvsen, trækker torsk i land, har antennerne ude, går agurk og kaster vores kolleger under bussen uden at tænke nærmere over, at sproget afspejler flere hundrede års dansk kulturhistorie.

Idiomatiske vendinger har to betydninger: en konkret og en overført. Den konkrete er nem nok at forstå, men den overføte kræver viden og forklaring, og mange udlændinge står helt uforstående over for, hvorfor vi f.eks. taler om at lukke katten ud af sækken, når der hverken er en kat eller en sæk i miles omkreds.

Bogen Med ja-hatten på bringer ca. 2.000 idiomatiske udtryk, som er i brug i dagens Danmark. Udtrykkene er fundet af en arbejdsgruppe i Den Danske Sprogkreds, og medlemmerne har noteret, hvad de hører venner og familiemedlemmer sige, læser i aviser eller støder på i radio og tv og på de sociale medier. Listen er så suppleret ved gennemgang af eksisterende opslagsværker og ordnet.dk.

Med ja-hatten på består af en teoretisk indledning og to ordlister.

Den ene ordliste er tematisk ordnet efter ordenes konkrete betydning, så alle udtryk f.eks. indeholder ordet ko så som at glo som en ko på en rødmalet port, at foretage en kovendig og at sælge nogen en trepattet ko står i ét afsnit, og udtryk som at se noget bakspejlet, at give grønt lys for noget, at leve et liv i overhalingsbanen og at være godt oppe at køre i et andet.

Den anden ordliste er ordnet efter den overførte betydning, og her kommer udtryk som at stille træskoene, at gribe harpen og komme i den etværelses med låg alle ind i afsnittet om døden.

Med ja-hatten på er underholdende læsning, og bogen vil også kunne bruges i danskundervisningen både i folkeskolen og i undervisningen af udlændinge i dansk både i og uden for Danmark.

Med ja-hatten på koster 169 kr. inkl. moms, men ekskl. forsendelse.

Bestil her

Citater fra modtagelsen af Med ja-hatten på:

Bibliotekaren, Mette Gerdt Nielsen på sin blog den 20.12.2019:

“Med ja-hatten på; Idiomatiske vendinger i moderne dansk“, af Lise Bostrup, 2019, e-bog. (anmelder eksemplar)
Bogen er udgivet af Den Danske Sprogkreds på Forlaget Bostrup.

Lise Bostrup opfordrer til, at vi tager ja-hatten på – i betydningen “brug det danske sprog, visualisér bl.a. ved hjælp af såkaldte idiomatiske vendinger.”
Definitionen på en idiomatisk vending er et udtryk med to forskellige betydninger: en konkret og en overført. Med andre ord: En ordforbindelse som har en betydning, der ikke kan forstås ved bare at kende de enkelte ords betydning. Ifølge Bostrup er idiomer med til at levendegøre vores sprog, og er i høj grad et udtryk for vores danske kultur.

De fleste idiomatiske vendinger kan ikke oversættes til andre sprog, da meningen herved går tabt, og af samme grund er det også svært for udlændinge helt at forstå det talte danske sprog.

F.eks. lyder udtrykket at runde et skarpt hjørne, som direkte oversat til engelsk bliver til to round af sharp corner, underligt, og vil ikke give mening for en udlænding.

Bogen starter med at opridse historien/oprindelsen bag de idiomatiske vendinger. Nogle ord er så gamle, at de er gået i glemmebogen, og nogle vendinger er derfor efterhånden tilpasset det nutidige sprog.

Bostrup bruger eksemplet med at gå fra snøvsen, for det er de færreste, der i dag er klar over, hvad en snøvs er for én! Men vi ved alligevel godt, hvad udtrykket betyder.

De grammatiske regler for hvornår en vending er en idiomatisk vending, bliver også gennemgået, samt det danske sprogs udvikling, som ligger til grund for det hele.

Efter forklaringer, historie og teorier kommer to store opslagsværker: “Fra udtryk til betydning” og “Fra betydning til udtryk”. Her er det nemt at finde henholdsvis udtryk og betydning i en idiomatisk vending.

Det første opslagsværk er opdelt i kategorier – som ‘mennesker og folk’, ‘krop’, beklædning’, ‘dyr’ mm. – det andet opslagsværk er alfabetisk inddelt efter emneord, således at man både finder udtrykket at tage tyren ved
hornene under kategorien ‘dyr’ samt under emneordet ‘mod’.

En oversigt over begge opslagsværkers inddeling findes til allersidst i bogen – så kan det ikke blive bedre for en sprognørd ; -)

Her på falderebet i denne lovprisning vil jeg nævne, at bogen var vand på min mølle, jeg var i den syvende himmel, og jeg er sikker på, at vi er mange i samme båd, når det gælder interessen i vores sprogs udvikling og mange finesser. Der er et hav af muligheder, når det gælder om at udtrykke sin mening!

Gucca.dk februar 2020

At have ja-hatten på er et nyt og kreativt udtryk i det danske sprog. Udtrykket med Ja-hatten fylder ifølge Den Danske Ordbog 13 i år, for det er første gang registreret i 2006, i 2008 fik det en lillebror, nej-hatten og måske er der en lille efternøler, en såkaldt pyt-hat, på vej. Den er set på nettet, men har endnu ikke fundet vej til Den Danske Ordbog.

Så kan det ikke blive bedre for en sprognørd;-)

https://www.gucca.dk/med-ja-hatten-paa-bog-p472673

Birgit Gramby på Bogvægten.dk den 18.12.2019:

Med denne lille guide søger Lise Bostrup dels at skabe en liste over idiomatiske vendinger og dels at argumentere for, at det danske sprog er så rigt på spraglede udtryksformer, at det ikke er nødvendigt at importere engelske vendinger.

Det lykkes udmærket at bevise det danske sprogs mangfoldighed, og listen over idiomatiske vendinger er også så lang, at den kan anvendes til opslag og dermed bidrage til udvikling af sproget.