Parallellæsning

Parallellæsning betyder, at en studerende, der lærer dansk, har mulighed for at læse den samme tekst på engelsk og på dansk.

Forlaget Bostrup giver i en række tilfælde mulighed for at kombinere en dansk tekst med såvel en indlæst version af teksten, som en engelsk oversættelse.

Det er ikke alle, der lærer sprog på samme måde. Nogle vil foretrække at lytte til det engelske først og dernæst gå til det danske, andre vil foretrække at prøve kræfter med det danske først og dernæst gå til oversættelsen. Ved at kombinere en dansk tekst med en indlæst dansk version og en engelsk oversættelse, gør Forlaget Bostrup det muligt for de studerende at vælge selv.

H.C. Andersens eventyr ”Sølvmønten” og oversættelsen ”The Silver Shilling” egner sig til parallellæsning i begyndelsen af modul 2, og ”Isjomfruen” og oversættelsen ”The Icemaiden” egner sig for begyndelsen af modul 4.

The Silver Shilling admin-ajax The Ice Maiden 978-87-92000-62-0