Er dit modersmål okay? Sprogpolitik i Danmark – og ude i verden bringer andre perspektiver ind i debatten om det danske sprog, som i snart mange år har kørt i ring med nogle meget lidt frugtbare forestillinger om krakilske sprogrøgtere, svage sprogbrugere, frihed og undertrykkelse. Alt for sjældent har man sat den professionelle sprogbruger og behovet for et klart, kreativt og velformuleret dansk sprog i centrum.

I Er dit modersmål okay? vender vi blikket ud mod Europa, og vi kan hurtigt se, at Danmark står ret isoleret med sin radikalt deskriptive sprogpolitik. I Frankrig, Tyskland, Holland, Polen, Ungarn, Rusland, Litauen, Sverige og Island fører man i større eller mindre grad og med forskellige grader af succes en normativ sprogpolitik, hvor man som første punkt på dagsordenen prøver at håndtere den massive indtrængen af engelsk, men også diskuterer kønspolitik, regionalsprog, minoritetssprog, politisk korrekthed og retskrivningsnormer.

Det er lykkedes at få en række primært udenlandske sprogforskere, oversættere, forfattere, undervisere og dygtige studerende til at beskrive politikken inden for deres sprogområde.

Er dit modersmål okay? er udgivet i et samarbejde mellem Den Danske Sprogkreds og Forlaget Bostrup, og den er redigeret af Lise Bostrup i samarbejde med Loránd-Levente Pálfi.
Bogen koster 250 kr. incl. moms som papirbog, og 125 kr. som ebog.

Bestil her