Sprogkræsen er Den Danske Sprogkreds’ tidsskrift.
Sprogkræsen bringer kritiske artikler om dansk sprog og sprogpolitik, f.eks. har vi i det første nummer følgende artikler:
Europas slappeste sprogpolitik – en omtale af Sprogkredsens første udgivelse Er dit modersmål okay? Sprogpolitik i Danmark og ude i verden fra 2017.
Den Danske Sprogkreds´ første år – et overblik over Sprogkredsens mange arrangementer.
Fra himmelsk lyd til mudderpøl – en artikel om udviklingen i danskernes forhold til deres sprog.
En purist fylder 150 – om en af de store danske sprogrøgtere, forfatteren Ole Hjortø med eksempler på hans originale retskrivning fra romanen To verdener.
Begrebet afløsningsord.
I Japan spiser de katte – eller hvordan er det nu, det er? Artikel om danskeres holdning til en japaner, der studerer dansk.
Fremmedsprog optages på forskellige måder i det danske sprog.
Engelsk og tysk påvirkning af dansk. Resultater af en et forskningsprojekt.
Hvordan dør et sprog? Om domænetab.

Artiklerne er skrevet af Niels Broen (Universitetet i Tartu), Henrik Gottlieb (Københavns Universitet), William Houmann (arr. Festivalen NyOrd), Józef Jarosz (universitetet i Wroclaw), Ole B. Kristensen (journalist), Hisako Ogawa (japansk danskstuderende), Martin Palsmar (cand. mag. i dansk og musik),  Reiner Pogarell (Verein Deutsche Sprache), Jens Raahauge (Dansklærerforeningen), Poul Sørensen (tidl. præst) og Lise Bostrup (redaktør af Sprogkræsen og formand for Den Danske Sprogkreds).

Bestil her