Sprogkræsen er Den Danske Sprogkreds’ tidsskrift.
Sprogkræsen bringer kritiske artikler om dansk sprog og sprogpolitik, f.eks. har vi i det første nummer følgende artikler:
Europas slappeste sprogpolitik – en omtale af Sprogkredsens første udgivelse Er dit modersmål okay? Sprogpolitik i Danmark og ude i verden fra 2017.
Den Danske Sprogkreds´ første år – et overblik over Sprogkredsens mange arrangementer.
Fra himmelsk lyd til mudderpøl – en artikel om udviklingen i danskernes forhold til deres sprog.
En purist fylder 150 – om en af de store danske sprogrøgtere, forfatteren Ole Hjortø med eksempler på hans originale retskrivning fra romanen To verdener.
Begrebet afløsningsord.
I Japan spiser de katte – eller hvordan er det nu, det er? Artikel om danskeres holdning til en japaner, der studerer dansk.
Fremmedsprog optages på forskellige måder i det danske sprog.
Engelsk og tysk påvirkning af dansk. Resultater af en et forskningsprojekt.
Hvordan dør et sprog? Om domænetab.

Artiklerne er skrevet af Henrik Gottlieb (Københavns Universitet), Ole B. Kristesen (journalist, arbejdsgruppen Ole Hjortø 150), Hisako Ogawa (japansk danskstuderende) Reiner Pogarell (Verein Deutsche Sprache) og Lise Bostrup (redaktør af Sprogkræsen og formand for Den Danske Sprogkreds).

Bestil her