Så er det 12. nummer af Sprogkredsens blad Sprogkræsen trykt og på vej ud i medlemmernes postkasser.

Denne gang har vi fokus på prisfesten, hvor vi overrakte Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup, den fine Svanepris for sin formidable indsats for at ændre hele den måde, vi taler om de ældre på. Ensomme Gamles Værn blev til Ældre Sagen,  og boliger blev indrettet ældrevenligt, der kom ældrecentre, ældrestyrke, ældrelivsbarometer og en ældreminister – og ordet ældrebyrde blev udskammet i en grad, at man må sige undskyld, hvis man uforvarende kommer til at tage det i sin mund.

Sprogkredsens anden pris, Ællingeprisen, gik til dansk-canadieren, ph.d. Justin Markussen-Brown, der forsker i og formidler sin viden om børns sprogtilegnelse til glæde for såvel pædagoger, som forældre og bedsteforældre.

Motivationstalerne og takketalerne er trykt i bladet.

De sidste sider i Sprogkræsen 12 handler om Sprogkredsens deltagelse i Sprognævnet og Nordfyn Kommunes festival Sprogense i Bogense, og vores forsøg på at bringe det danske sprog ind i sommerfestivaler på øen Nyord, i Præstø på Fyn, på Frilandsmuseet i Maribo og i Sandvig i Sydsjælland.

Bladet er gratis for alle medlemmer af Den Danske Sprogkreds. Et abonnement med 4 numre om året koster 300 kr. for ikke-medlemmer. Et enkelt nummer kan bestilles for 75 kr. ved henvendelse til DenDanskeSprogkreds@gmail.com