Dagens kalenderlågeudtryk er at spise af nogens hånd.

Idiomatiske vendinger er karakteriseret ved at have både en konkret og en overført betydning.
Den konkrete betydning af dette udtryk kender vi fra menneskers forhold til dyr i naturen, hvor både vilde fugle og dyr kan lokkes til at spise af et menneskes hånd.
Overført kan udtrykket bruges om mennesker. Hvis en kvinde spiser af en mands hånd, betyder det, at hun er økonomisk afhængig af ham – og sandsynligvis også tilpasser sig hans væremåde. I endnu videre forstand kan det bruges om alle former for magtforhold, hvor den ene part underordner sig den anden.

Udtrykket at spise af nogen hånd er med i bogen Med ja-hatten på. Idiomatiske vendinger i moderne dansk, som netop er udkommet på Forlaget Bostrup. Bogen koster 129 kr. og kan bestilles gennem alle danske boghandler.