Vinderen af Den Danske Sprogkredse og Forlaget Bostrups sprogquiz er nu fundet: Han hedder Dimitrios Papakostas og kommer fra Thessaloniki i Grækenland.

Dimitrios arbejder som tolk i Europaparlamentet og har bl.a. lært dansk ved selvstudium og på sommerkurser i Danmark.

Vinderen er fundet ved lodtrækning blandt dem, der havde anført de korrekte udtryk ved alle illustrationerne.

De korrekte svar var:

1) Med ja-hatten på
2) at trække en kanin op af hatten
3) at få en appelsin i sin turban
4) at skyde papegøjen
5) at gå som katten om den varme grød
6) at brænde sit lys i begge ender

Alle udtrykkene og svarene findes i Med ja-hatten på. Idiomatiske vendinger i det danske sprog, Forlaget Bostrup 2019.

Vi har accepteret mindre variation i svarene, f.eks. er udtrykkene at hive en kanin op af hatten, at trække en hvid kanin op af hatten og at tage en kanin op af sin hat alle blevet accepteret.

Bjarne Gaarn Wiese Pedersen får en særlig bonuspræmie for at kombinere alle udtrykkene i en helhed. Det var ikke det, opgaven gik ud på, men det er en sjov løsning.

Hvis man med jahatten på får held til at trække en kanin op af hatten og tillige får en appelsin i sin turban, kan man vel godt sige, at man har skudt papegøjen. Lad så bare skumlerne gå rundt om den varme grød, mens de brænder deres lys i begge ender.

Tillykke til Dimitrios og Bjarne. Vi sender spillene med posten.