Hver onsdag kl. 9 – 9.30 bliver der sunget morgensang på Vanløse Kulturstation. I dag var det Sprogkredsens formand, Lise Bostrup, der præsenterede sangene, og valget var selvfølgelig faldet på sange, der handler om det danske sprog på en eller anden måde.

Vi indledte med Oehlenschlägers “Hvemve”, måske bedre kendt som “Underlige aftenlufte”, og herefter sang vi “Lange højere bjerge” og “Vort modersmål er dejligt”, som alle står i Forlaget Bostrups “Sange om det danske sprog”.

Der var over 30 personer, og stemningen var fin.

Næste uge er der en ny sangvært.