Onsdag den 27. november holdt jeg foredrag om H.C. Andersens forhold til Dansk Vestindien i Dansk-Vestindisk Selskab.

Selskabet har mange medlemmer, og deres viden om Dansk Vestindien er ret stor, da mange har familierelationer på øerne, og de fleste har været derovre adskillige gange. Alligevel var tanken om, at den verdensberømte danske digter, H.C. Andersen skulle have haft noget at gøre med Vestindien, ny for dem.

Jeg fortalte om H.C. Andersens nære venner familien Wulff, hvor far og søn var kaptajner på skibe, der sejlede til Vestindien, om hans “sjælsveninde” Henriette Wulff, der skrev lange beskrivende breve til ham fra Skt. Thomas og Skt. Jan, om familien Melchior på godset Roligheden og relationerne til Borreby, der var erhvervet for kolonipenge, og jeg fortalte om H.C. Andersens egen digtning med relation til øerne, sukkermøller og slaver.

Næste gang, jeg skal holde dette foredrag, bliver sandsynligvis i begyndelsen af 2020 i Horsens.

Mit foredrag er trykt i de seneste to numre i Dansk Vestindisk Selskabs blad.