Den Danske Sprogkreds har siden 2018 udgivet bladet Sprogkræsen 21 gange. Bladet, der udkommer fire gange om året, fungerer både som medlemsblad med dækning af Sprogkredsens mange aktiviteter, og som et tidsskrift med artikler om

  • sprogpolitik
  • sprogdebat
  • debatartikler om aktuelle emner
  • stof om udtale, grammatik og ordforråd
  • brevkasse om tvivlsspørgsmål i primært retskrivningen
  • anmeldelser.

Blandt bidragyderne kan nævnes Lise Bostrup, Michael Falkendorf, Johs. Nørregaard Frandsen, Ingelise Hallengren, Dan Hellum, Jozef Jarosz, Johan de Mylius, Karin Louise Sigurskjold, Ingrid Slott, Poul Sørensen, Pia Wind.

Illustratoren Gert Ejton bidrager regelmæssigt til bladet.

Alle numre af Sprogkræsen findes både i papirudgave og i elektronisk udgave, og alle Sprogkredsens medlemmer modtager den elektroniske udgave og kan få papirudgaven mod at betale portoudgifterne.

Skoler, biblioteker mv. kan tegne abonnement på Sprogkræsen for 300 kr. pr. år.

 Sprogkræsen udgives af Forlaget Bostrup.