Kapitel 6

6.1. Annette og Alexander

6.2a Lyst eller mørkt a?

6.2b Lyst eller mørkt a? Løsning

6.3 Danskstudiet på KUA Ekstern viden

6.4 Statens Uddannelsesstøtte Ekstern viden

6.5 Den danske karakterskala Ekstern viden