Dansk er svært – men du skal nok få det lært!

Del I: A-R

Indtalt af: Anne Kühnell, Søren Peter Cortsen, Frederikke Voller Kvist, Britta Routhier, Max Sender, Ole Skov, Nicolai Vincent og Lise Bostrup.

Bogstavet A
Dialog: Er du klar til farfars fødselsdag?

Varianter af A

Udtalen af at

Skift mellem de to varianter af A

Bogstavet B
Dialog: Rundt om Brønshøj Sø

Varianter af B

Basisintonation

Tryk på verber

Bogstavet C
Dialog: På café Chile

Varianter af C

Tryk i fremmedord

Bogstavet D
Dialog: Er Lydia stadig deprimeret?

Varianter af D

Frekvente ord med blødt d

Stød på blødt d

Bogstavet E
Dialog: Fra Fredensgade til Rødovre

Varianter af E

Fast og fri reduktion

E i tryksvage stavelser

Bogstavet F
Dialog: En afslappet eftermiddag i sofaen

Varianter af F

Enhedstryk

Præpositionen af

Bogstavet G
Dialog: Pædagogen og drengen

Varianter af G

Skift mellem af tre varianter af G

Pronomenerne migdig og sig

Bogstavet H
Dialog: Hvor har du købt den hæslige hat?

Varianter af H

Udbryd og betydning

Bogstavet I

Varianter af I

Lange, stødte og korte vokale

Bogstavet J
Dialog: Kajs karriere som journalist

Varianter af J

Tryk på præpositioner

Andre ord med lyden [j]

Bogstavet K
Dialog: Max og klippekortet

Varianter af K

Intonation i forskellige typer spørgsmål

Bogstavet L
Dialog: Liselottes helt nye kjole

Varianter af L

Verberne skulle og ville

Præpositionen til

Bogstavet M
Dialog: Lydia på sommerferie

Varianter af M

Skift mellem af tre varianter af M

Bogstavet N
Dialog: Gamle bekendte fra Langeland

Varianter af N

Verbet kunne

Bogstavet O
Dialog: Hvor er mine legoklodser?

Varianter af O

Tryk på verber med forskellige typer objekt

Og?

Bogstavet P
Dialog: Stop – det er politiet!

Varianter af P

Tryk og stød i sammensatte ord

Bogstavet Q
Dialog: Dansequiz eller discoqueen?

Varianter af Q

Tryk i personnavne

Bogstavet R
Dialog: I Bagsværd Roklub

Varianter af R

Assimilation over ordgrænsen