90 år i Arbejdernes Landsbank

– Fortalt af medarbejderne selv

Forlaget Bostrup

Arbejdernes LandsbankArbejdernes Landsbank åbnede den 3. juni i 1919 i Frederiksberggade i København. Arbejderbevægelsen med Thorvald Stauning i spidsen, ønskede at have kontrol over sine penge. Projektet blev en succes, og i 2009 kan vi fejre bankens 90 års jubilæum som selvstændig bank. Banken har tidligere udgivet to historiske jubilæumsbøger, men til 90 års jubilæet har vi valgt at give medarbejderne ordet og lade dem fortælle om livet i bankens 66 filialer.

90 år i Arbejdernes Landsbank – fortalt af medarbejderne selv beretter bankdirektør Gert R. Jonassen om bankens udvidelser med fem nye filialer i 2009, bankbetjent Arne Cardel fortæller om bankens start i den første filial på Frederiksberggade, kundekonsulent Ole Mahiasen beretter om Pantoptikonbygningen, og han og Finn Søndersted Andersen fortæller om hvervekampagner blandt arbejderne på Tuborg i 1980’erne, fællestillidskvinde Ulla Strøm Nordenhof slår på tromme for fagbevægelsens bank, Inge-Lise Hannibal giver ord til bankens kvinder, sikkerhedschef Palle E. Sørensen gennemgår røveriforsøg, banken har været udsat for, og Orla Bredgaard beretter om, hvordan han har opnået en kongelig belønningsmedajle for in mangeårige indsats i Arbejdernes Landsbank, og der er meget mere godt læsestof i bogen, for Arbejdernes Landsbank er en rigtig levende bank.

Alle teksterne er skrevet af medarbejderne selv, og de er redigeret og sammensat af bankens kundekonsulent Ole Mathiasen og forlagsredaktær Lise Bostrup fra Forlaget Bostrup.

Pris: 150 kr incl. moms Bogen er udsolgt!