40 lyttetekster til undervisningen i dansk for udlændinge på mellemtrinnet er udarbejdet som en del af lærebogsmaterialet Danskere, men kan også anvendes som et supplement til alle andre lærebøger på et niveau svarende til modul B1-B2, og måske også slutningen af A2 og begyndelsen af C1.

De fleste af lytteteksterne er knyttet til faktuelle forhold i dagens Danmark:

Indholdet i lytteteksterne

Familie: familiefester, fødselsdag, konflikter mellem forældre og store børn, kærlighed, skilsmisse og forældremyndighed

Virksomheder: Lagkagehuset, Novo Nordisk og Slagter Andersen

Steder: Amager, Kødbyen, Nakskov, Albuen, Femø og Fejø

Dansk arkitektur: Ørestaden

Skole og uddannelse: folkeskolen, gymnasium, danskstudiet, arkitekturstudiet, sosu-assistenten, studiejobs, karakterskalaen, de danske folkehøjskoler

Frivilligt arbejde: Mellemfolkeligt Samvirke

Navne: valget af fornavne, valget af efternavne

Retskrivning: aa og å i historisk perspektiv

Fødevarer: traditionel dansk mad, slagterbutikker i krise

Overførselsindkomster: SU, folkepension, arbejdsløshedsunderstøttelse

Økonomi: personlig gæld, lotterispil, butikstyverier og straf

Kirke: Den danske folkekirke, konfirmation

Historie: Roepolakkerne

Sprogpolitik: Er det danske sprog truet?, bandeord og skældsord, generationssprog

Lytteteksternes form

De fleste af lytteteksterne er monologer, men der er 9 dialoger. Dialogerne udspiller sig mellem personer, der optræder i lærebogen Danskere.

Pædagogisk anvendelse

Teksterne lægger op til debat og videre undersøgelse af det danske samfund og kan bl.a. anvendes som forberedelse til Danskprøve 2.

I lærebogen Danskere finder man spørgsmål og øvelser i tilknytning til lytteteksterne.

Sproglig norm

Samtlige 40 lyttetekster er indtalt af ældre og yngre danskere med en klar og moderne dansk udtale.

Tilgængelighed

Lydfilerne kan afspilles fra www.ForlagetBostrup.dk.

Pris

40 lyttetekster koster 120 kr. inkl. moms og kan bestilles gennem alle boghandler og direkte gennem Forlaget Bostrup.

Bestil her