Den Danske Sprogkreds’ blad Sprogkræsen er netop udkommet for 13. gang. Sprogkræsen udkommer 4 gange om året og er fyldt med spændende artikler om alle aspekter af det danske sprog. 

Sprogkræsen udkommer både digitalt og på papir og et abonnement koster 300 kr. pr. år + porto, hvis man ønsker papirudgaven.