Lyttetekst, Lagkagehuset, kap. 2, s. 10, 11 og 12, (Faktuel)

Dansk Engelsk
Linie 1- 18  
kæde sb. en chain
blev kaldt  vb. kalde, kaldte was called
opkalde, vb name
slå sig sammen med vb.  slog, slået collaborate with
selv, pron. himself
Sønderjylland  propr. Southern part of  Denmark
bagerkæde  sb. chain of bakeries
derudover adv. apart from
også selv om  adv. even if
vare  sb. en product
Et Lagkagehus i Nakskov (Fiktiv)
side 11  
udvikle  vb. develop
ledelsen  sb. en             managers
pr (PR) Public Relation
netop exactly
nede  præp. down
helt ude på adv. all the way out in
jeg ved det ikke rigtigt vb. vidste, vidst I don’t quite know
det var noget med at idiom. something about
Leverandør  sb. en contractor
spildt  vb. spildte, spilt wasted
jeg gider ikke vb. gad, gidet I don’t feel like
begynde forfra vb. begyndte, er begyndt start all over again
hvad så? what else is new?
jeg er så glad for. idiom. I really like
samarbejde  sb.  et collaboration
droppe vb. droppede, droppet quit
Side 12  
ikke …før not before
valgt  vb. vælge,valgte choose
ikke bare at fortsætte , idiom. not to just continue
markedsføre vb. ..førte, …ført marketing
det kan da godt være  idiom. maybe you are right
flink adj. nice
lad os det  idiom. all right