Lyttetekst kapitel 9

Kunstnerisk og kreativ udfoldelse på Danmarks folkehøjskoler 

Dansk English
s.22  
udfoldelse  sb. en opportunities for development
kunstnerisk  adj. artistic
folkehøjskole sb. en folk high school
mulighed  sb. en possibility
udfolde  vb. unfold
inden for  præp. within
billedkunst  sb. en visual art
sangskrivning  sb. en song writing
spredt  vb. sprede, spredte scattered
hele landet  sb. et the whole country
tilbyde  vb. tilbød, tilbudt offer
på = om  adv. on
alt  adv. everything
uge  sb. en week
ikke noget (krav) pron. no
krav  sb. et requirement
man  pron. you
skal have taget  vb. tage, tog ( futurum exactum, førfremtid) must have taken
blot  adv. as long as
fyldt  vb. fylde, fyldte completed
start  sb. en beginning
udbud  sb. et supply
fag  sb. et subject
inden for adv. within
manuskriptskrivning  sb. en writing a manuscript
klipning  sb. en cutting
lyd  sb. en sound
med  adv. with
forfatter  sb. en author
i maven  sb. en idiom dreaming of…
maling  sb. en painting
for  konj. because
lærer  sb. en teacher
elev  sb. en student
bor  vb. boede, boet live
spise  vb. spiste, spist eat
under  adv. during
forløb  sb. et course
fællessang  sb. en community singing
i forbindelse med  adv. in connection with
gratis  adj. free
opnå  vb. get
tilskud  sb. et subsidy
kommune  sb. en municipality
især  adv. specially
arbejdsløs sb. en unemployed
imidlertid  adv. however
ikke blot  adv. not only
tage på  vb. tog, taget join
varighed  sb. en duration
fuldtidsarbejde sb. et work full time
deltage i  vb. deltog, deltaget join
ferie  sb. en vacation
tilrettelagt  vb. tilrettelægge, tilrettelagde organized
på….og derover  adv. from….and up
gå tilbage til  vb. gik, gået date back to
tæt ved  adv. close to
tysk  adj. German
grænse  sb. border
handle om vb. handlede, handlet be about
lære at læse  vb. teach how to read
læse og skrive vb. læste, læst, skrev, skrevet read and write
opdrage til  vb. educate to
kristne  adj. Christian
borger  sb. en citizen
ved at lære dem om  vb. lærte, lært teaching them about
kom til vb. komme, kommet follow
andre  pron. other
efterhånden som  adv. as
analfabetisme sb. en illiteracy
udryddet  vb. was overcome
udvikle vb. develop
række  sb. en a lot of
udlænding  sb. en foreigner
mulighed  sb. en possibility
indgå i vb. gik, gået participate in
tæt  adv. close
fællesskab  sb. et community
dansker sb. en Dane
middag  sb. en noon
aften  sb. en evening
deltage  vb. deltog, deltaget participate