Lyttetekst kapitel 7 

Mellemfolkeligt Samvirke og frivilligt arbejde (faktuel)

Dansk English
s. 19  
NGO  sb. en Non Governmental Organization
skabt  vb. skabte, skabt founded
ved slutningen af   sb. en at the end of
for at  adv. to
styrke  vb. support
fattigste  adj. fattig, fattigere poorest
i kampen for  sb. en   in the struggle for
rettigheder  sb. en rights
samfund  sb. et society
sundt  adj.  healthy
sikkert  adj.  secure
liv  sb. et life
frivilligt  adj. voluntary
ulønnet  adj.  without pay
udlandet  sb. et abroad
nogle af  pron.  some of
udsendt  vb. udsende, udsendte sent out
uge  sb. en week
undervise  vb.  teach
børnehjem  sb. et children’s home
børnehave  sb. en  kindergarten
dyrke sport  vb.  do sports
lokale  adj. local
foregår  vb. foregik, foregået take place
forberedt  vb.  prepared
forhold  sb. et conditions
værtsfamilie  sb. en host family
land  sb. et country
flot  adj. impressive
beskrives  vb. beskriver, beskrev, beskrevet (passiv) is described
møde  vb. mødte, mødt meet
stammesamfund  sb. et society of tribes
travl  adj.  busy
storbyslum  sb. et slum areas in  big cities
bjerg  sb. et mountain
sandstrand  sb. en sandy beach
bestige  vb. besteg, besteget climb
hytte  sb. en hut
lave mad  vb. cook
ild  sb. en fire
holde kvæg  sb. pl.  keep cattle
løve  sb. en lion
næsehorn  sb. et rhinocerous
synes  vb. syntes, syntes  think
lyde  vb.  sound
spændende  adj.  exciting
gratis  adv. free of charge
ophold sb. et stay
flyrejse  sb. en air ticket
forsikring  sb. en insurance
ikke nok  adv. not enough
selvfølgelig  adv. of course
spare op  vb.  save
få forældre til at  vb. fik, fået make parents
hjælpe sig  vb. hjalp, hjulpet help them
selv om  adv.  even  if
det er alle pengene værd  idiom. ..it is worth every penny
spændende  adj. exciting
føle  vb. følte, følt feel 
gør en forskel  sb. en make a difference
oplevelse  sb. en experience
hele livet  sb. et  idiom. their  whole life