Lyttetekst kapitel 21: Arbejdsløshed i Danmark (faktuel)

 
Dansk English  
s. 43    
arbejdsløshed  sb. en unemployment  
knap  adv. just under  
arbejdsløshedsunderstøttelse  sb. dagpenge, pl. unemployment benefit  
beløb  sb. et amount  
få  vb. fik, fået receive  
afhænge af  vb. afhang, afhængt depend on  
pågældende  adv. in question  
skrap  adj. strict  
arbejdsløshedskasse  sb. en unemployment fund  
mindst  adv. at least  
før  adv. before  
jobsøgende  sb. en applying for a job  
søge  vb. søgte, søgt apply for  
om ugen  sb. en weekly  
arbejdsformidling  sb. en,  jobcenter,sb. et a centre owned by the municipality with the purpose to help unemployed getting a job  
anvist  vb. anvise, anviste assign  
miste retten  sb. en loose your right  
modtage  vb. modtog, modtaget receive  
i op til 2 år i træk  idiom. up to 2 years running  
mindre perioder  sb. en shorter periods  
forlænges  vb. pass.forlængede, forlænget I

s extended

 
måned  sb. en month  
få ret til  vb. fik, fået have a right to  
indkomst  sb. en income  
medlem  sb. et member  
kontanthjælp  sb. en monthly amount  paid to you by the municipality, if you don’t own more than 10.000 dkr.  
ejerlejlighed  sb. en owner-occupied flat  
 

Skilsmisser og brudte forhold (faktuel)

 

s. 44  
skilsmisse  sb. en divorce
brudt forhold  sb. et  bryde, brudt broken relationship
halvdel  sb. en half
blive skilt  vb. skilles, skiltes divorce
par  sb. et couple
flytte sammen  vb. share a flat
flytte fra hinanden  vb. move out
sandsynligvis  adv. likely
muligt  adv. possible
med det samme  adv. immediately
uden først  adv. without
være enige om  vb. agree
NemID  sb. et Danish  log-in to the internet with 1) user ID,2) a code and 3) keys provided by your bank
den ene (person)  pron. one of the couple
blive enig om  vb. agree on
bolig  sb. en home
børn  sb. pl. children
søge om separartion  vb. apply for separation
holde møde  vb. have a meeting
stat  sb. en government
stadig ikke kan blive enige  vb. still can’t agree
gå til retten  idiom. take the case to court
have krav på  vb. havde, haft have a right to
uanset  adv. regardless
ønske vb. wish
et halvt års   sb. et half a year
fælles  adv. common
forældremyndighed  sb. en custody
aftale  vb. aftalte, aftalt agree on
blive enige  vb. blev, blevet agree
bopælsforælder  sb. en parent with whom the child/children lives/live
samværsforælder  sb. en to be visited every second weekend
få hjælp af  vb. get help from
advokat  sb. en lawyer
kæreste  sb. en partner
uansvarlig  adj. unreliable
alkoholiker  sb. en alkoholic
flytte til  vb. move to
udland  sb. et foreign country  
bodeling  sb. en devision of property  
værdi  sb. en value  
gæld  sb. en debt  
blive delt  vb. pass. is devided  
fastsætte  vb. fastsatte, fastsat fix  
børnepenge  sb. pl. maintenance money  
afhængig af  adv. dependant on  
forsørgelsesbidrag   sb. et maintenance  contribution