Lyttetekst kapitel 20: Maries baggrund (fiktiv)

 
Dansk English  
s. 40    
blev født  vb. passiv  fødes, fødtes was born  
polsk  adj. Polish  
var kommet  vb.(plusquamperfektum) komme, kom had come  
1920’erne (i nittenhundredeogtyverne) 1920s  
han havde giftet sig  vb. (plusquamperf.) had married  
havde hentet  vb. hente, had sent for  
havde fået (plusquamperf.) vb. få, fik had gotten  
der var brug for  sb. en  was needed  
arbejdskraft  sb. en labour  
passe  vb. take care of  
mark  sb. en field  
Læsse  vb. load  
roe  sb. en beet  
togvogn  sb. en goods wagon  
Dansk Vestindien   proprium the Danish West Indies (1672-1917), a Danish colony, sold to the United States in 1917.  
lukrativ  adj. profitable  
forretning  sb. en business  
slave  (slavegjort  person) sb. en enslaved  person  
arbejder  sb. en labour  
plantage  sb. en plantation  
sukkerrør  sb. et sugar cane  
sælge videre  vb. solgte, solgt sell  
tage sukker med  vb. tog, taget bring sugar along  
slaveri  sb. et slavery  
ophævelse  sb. en abolition  
føre videre  vb. førte, ført continue  
klare sig  vb. manage  
få øje på  vb. fik, fået have en eye for  
brødre  sb. pl. bror brothers  
etablere  vb. establish  
dyrke  vb. cultivate  
sukkerfabrik  sb. en sugar factory  
få mulighed for   vb. fik, fået have an opportunity to  
hårdt  adj. hårdere, hårdest tough  
kogt   vb. koge, kogte boiled  
tyk  adj. thick  
klistret  adj. sticky  
røg  sb. en smoke  
stinke  vb. stank, stinket stink  
lægge sig ned over  vb. lagde, lagt settle  
vrøvl! interj. nonsense
nakskovit  sb. en person who lives in Nakskov
lugte  vb. smell
de holdt sig for sig selv  vb. holdt, holdt  idiom. they kept to themselves
præst  sb. en priest
forestille sig  vb. imagine
sådan gik det ikke  vb. idiom. gå, gået this did not happen
blive boende  vb. pass. remain
mormor  sb. en grandmother (to  daughters’ children)
s. 41  
Jomfru Marie  proprium the Virgin Mary
væg sb. en wall
ikke længere adv. no longer
billigt  adj. billigere, billigst cheap
det kan ikke rigtig betale sig   vb. idiom. it is not worth it
 

Butikstyverier og straf (faktuel)

 

 
s. 42    
butikstyveri  sb. et shoplifting  
straf  sb. en punishment  
personligt forbrug  sb. et personal use  
betale  vb. betalte, betalt pay  
lade sig friste  vb. be tempted  
slik  sb. pl. sweets  
læbestift  sb. en lipstick  
glide ned i  vb. gled, gledet slide into  
frakkelomme  sb. en coat pocket  
uundgåeligt  adv. inevitable  
drive  vb. drev, drevet run  
vare  sb. en merchandise  
regulære  adj. straight  
tyvebande  sb. en gang of thieves  
lave ballade  vb. make trouble  
i den ene ende  sb. en at one end  
taske  sb. en bag  
den anden (ende ) sb. en at the other (end)  
indkøbsliste  sb. en shopping list  
der bliver stjålet  vb. pass. is stolen  
drik  sb. en beverage  
gå ud over  vb. gik, gået affect  
have fat på  vb. get hold of  
placering  sb. en placing  
låst  vb. låse, låste locked  
lige ved  adv. nearby  
kasse  sb. en check out counter  
svært tilgængeligt  adv. less accessible  
forsyne med  vb. provide with  
plastichætte  sb. en plastic hood  
skaffe sig  vb. get  
udstyr  sb. et equipment  
sådan er det bare  idiom. that’s the way it is  
overvågningskamera  sb. et survellance monitor  
lykkes med  vb. pass. lykkedes, lykkedes succeed in  
om året  adv. yearly  
fange  vb. catch  
overgive til  vb. overgav, overgivet hand over to  
dreje sig om   vb. be about  
billigere  adj. billig, billigst cheaper  
blive taget i toget uden billet   idiom. get caught on the train without a ticket  
man gider dårligt,  idiom. you almost don’t feel like  
anmelde  vb. report  
give dem en løftet pegefinger   idiom.  warn them  
fagforening   sb. en trade union  
halvdel  sb. en half  
ansat  sb. en employee  
i forbindelse med   sb. en in connection to  
opleve  vb. experience  
selv om   adv. even if  
vidste  vb. vide, vidst knew  
stjålet  vb.  stjæle, stjal stolen  
strafudmåling  sb.  en punishment measure  
være lige meget  idiom. it doesn’t matter  
livstidsdom  sb. en life sentence  
småforbrydelser  sb. pl. small thefts  
værre og værre   adv. worse and worse  
afskrækket  vb. warned