Lyttetekst kapitel 18: Er det danske sprog truet? (faktuel)

Dansk English
s. 37  
sprog  sb. et language
i højere og højere grad  sb. en increasingly
påvirket  vb. påvirke, påvirkede, affected
fortrænge  vb. fortrængte, fortrængt oust
i reklamesammenhæng  sb. en in publicity
naturvidenskab  sb. en science
område  sb. et area
domæne  sb. et domain
miste  vb. mistede, mistet loose
udtryk  sb. et expression
ord  sb. et word
umiddelbart  adv. at first
skulle tro  vb. (kondicionalis) would think
genkende vb. genkendte, genkendt recognize
direkte lån  sb. et direct loans
overtage  vb. overtog, overtaget take possesion of
oversat  vb. oversætte, oversatte translated
oprindelse  sb. en origin
hele udtryk  sb. et complete expressions
tidligere  adv. earlier
farvel og hav det godt  idiom. goodbye and take care
skiltes  vb. pass. skilles, skilt parted
fast del af  sb. en a fixed expression
udvikling  sb. en development
skubbe i baggrunden sb. en push into the background
se med skepsis på   sb. en be sceptical of
forfatter  sb. en author