Lyttetekst kapitel 16: De danske øer (faktuel)

Dansk English
s. 31  
syd for sb. et south of
øst for  sb. et east of
køre  vb. kørte, kørt drive
for at  adv. to
sydligst  adj. sydlig, sydligere most southern
færge  sb. en ferry
fiskeri  sb. et fishing
biavl  sb. en bee-keeping
turisme  sb. en tourism
lige midt i  adv. right in the middle of
mindesmærke  sb. et memorial
stenalder  sb. en Stone Age
vikingealder  sb. en Viking Age
langt  adv. far
sydøst  adv. south east
resten af  sb. en  idiom the rest of
færgeforbindelse  sb. en ferry connection
ikke altid   adv. not always
selvstændig  adj. independant
en del af  sb. en part of
besat af  vb. besætte, besatte occupied by
tysker  sb. en German
russer  sb. en Russian
bornholmer  sb. en person who lives on Bornholm
umiddelbart  forståelig  adj. idiom. immediately intelligible
aflang  adj. oblong
bro  sb. en bridge
ø  sb. en island
ligge  øst for  vb. lå, ligget is to the east of
nede ved  adv. down below at
grænse  sb. en border
Slesvig  sb. et part of Germany
efter en afstemning   sb. en by a vote
sydlige del  adj. den southern part of
vadehav  sb. et wadden sea (the Danish wadden sea is since 2009 on Unesco’s World Heritage list)
bestemt  adj. certain
tidspunkt  sb. et time
vade  vb. wade
forskellig  adj. different