Lyttetekst kapitel 15:

Folkepension og privat pension – det grå guld

Danish English
s.30  
folkepension sb. en retirement pension (paid by the state)
det grå guld, sb. et idiom. the grey gold: since 1990 elderly persons (with grey hair) considered to be valuable on the job market
statsborger  sb. en citizen
med bopæl  sb. en living
have ret til  vb. havde, haft have  a right to
modtage  vb. modtog, modtaget receive
nå  vb. nåede, nået reach
vis  adv. certain
mindre  adj.  lille, mindre, mindst less
alder  sb. en age
adskillige  adv. several
i løbet af  adv. during
seneste  adj.  sen, senere, senest recent
er født  vb. fødes, fødtes is born
tidligere  adj. tidlig, tidligst earlier
fylde  vb. fyldte, er fyldt complete
mellem  adv. between
vente med at  vb. wait to
bliver sat op  vb. sætte, satte is increased
rigtig mange  adj. mangt, meget quite a lot of
have lyst til   vb. havde, har haft feel like
gå på pension  sb. en idiom. gik, er gået retire
langt oppe i 70’erne (halvfjerdserne)  sb.pl. far into their seventies
forklare  vb. explain
nød  sb. en need
i hvert fald  adv. anyhow
sammenligne  vb. compare
enlig  adj. single
ægtepar  sb. et married couple
hver  pron. each
derudover  adv. besides
ældrecheck  sb. en elder-cheque
overstige  vb. oversteg, er oversteget exeed
trække sig tilbage  vb. idiom retire
arbejdsliv  sb. et working life
før  adv. before
efterløn  sb. en redundancy pay
efterlønsordning  sb. en redundancy pay arrangement
mindst  adv. at least
betydelig  adv. quite a bit
regel  sb. en rule
kompliceret  adj.  mere, mest complicated
hjemmeside  sb. en homepage
regel  sb. en regulation
sats  sb. en rate
udelukkende  adv. only
udbetale  vb. pay
løn  sb. en salary
pensionskasse  sb. en pensionfund
vokse  vb. grow
beløb  sb. et amount
svært  adv. difficult
tillade  vb. tillod, tilladt allow