Lyttetekst kapitel 12

 Nakskov en dansk provinsby (faktuel)

 
Dansk English  
s. 26    
provinsby sb. en provincial town  
største  adj. stor, større, størst biggest  
gammel  adj. ældre, ældst old  
fejrede  vb. fejre, fejret celebrated  
750 års – jubilæum 750  years’ anniversary  
sandsynligvis  adv. probably  
endnu ældre  adj. gammel,ældre, ældst even older  
kirke  sb. en church  
blev bygget  vb. passiv was built  
havnen  sb. en harbour  
fiskerbåd  sb. en fishing boat  
skibsværft  sb. et shipyard  
færge  sb. en ferry boat  
sejlads  sb. en sailing route  
Storebælt   proprium water  between Fionia and Sealand  
etablere  vb. built  
nakskovit  sb. en person from Nakskov  
skibstømrer  sb. en ship’s carpenter  
slutte  vb. end  
ikke bare at  adv. not only to  
grundlægge  vb. gundlagde, grundlagt found  
storhedstid  sb. en days of glory  
ansatte  sb. pl. en employees  
Mærsk  proprium Denmark’s biggest shipping concern  
ud over  adv. besides  
fiskeri  sb. et fishing  
skibstransport  sb. en shipping trade  
sukkeroe  sb. en sugar beet  
sukkerfabrik  sb. en sugar factory  
på det tidspunkt  sb. et at that time  
første halvdel af  sb. en first half of  
1900-tallet  sb. et the 19th. century  
især  adv. specially
1.og 2. verdenskrig  sb. en 1. and 2. world war
sukkerrør  sb. et sugar cane
sejlet vb. sailed
efterår  sb. et autumn
bonde, bønder  sb. en farmer
landet  sb, et countryside
kogte  vb. koge, kogt boiled
melasse  sb. en molasses
røg  sb. en smoke
lagde sig tungt  vb. refl. lægge, lagt settled heavily  
det lugter forfærdeligt   idiom. it smells terrible
penge  sb. plur. money
stærkt  adv. srongly
opkøbt  vb. købe, købte, bought up
arbejdsløshed  sb. en unemployment
indbyggerantal  sb. et population
faldende  adj. falling
mangel på  sb. en lack of
besøgt  af  vb. besøge, besøgte visited by
leje  vb. rent
sommehus  sb. et summer cottage
strand  sb. en beach
hyggelig  adj. cozy