Lyttetekst kapitel 10

De mest almindelige efternavne i Danmark (faktuel)

Dansk English
s. 23  
almindelig  adj. meget almindelig (2. grad), de mest almindelige (3. grad) common
ender på  vb. endte, endt ends in
efternavn sb. et surname
navnelov  sb. en surname law
krævede  vb. kræve, krævet demanded
faste  adj. fastere, fastest fixed
og så  konj. and then
kom til at hedde  vb. heddet was named
udbredt  adj. meget udbredt, mest udbredt common
knyttet til  vb. connected to
sted  sb. et place
hvis  konj. if
vest for  præp. to the west of
landsby  sb. en village
kunne blive kaldt  vb. kalde, kaldte (condicionalis, fortidsførfremtid) could have been called
blot  adv. only
tredje,  talord third
navnegruppe  sb. en group of names
betegnelse på  sb. en indication of
Tyskland  sb. et Germany
helt op til adv. almost until
overtog  vb. overtage, overtaget took
blev gift  vb. blive, blevet marry
almindeligt  adj. common
oprindelig  adj. original
vælge  vb. valgte, valgt choose
antal  sb. et number
faldende  vb.  (gerund,)  diminishing
falde  vb. faldt, faldet diminish
ifølge  adv. due to
færre  adj. få, færre, færrest less
en grund til sb. a reason why
markant adj. special
en del  sb. part
skifte  vb. change
let  adj. lettere, lettest easy
visse  adv. some
begrænsning  sb. en limitation
godkende  vb. godkendte, godkendt approve
skifte  vb. change
bruges  vb. passiv, brugte, brugt is used
under  adv. less than
De mest almindelige fornavne i Danmark (faktuel)
s. 24  
fornavn  sb. et first name
hvor  adv. where
for 50 år siden (halvtreds) sb. et 50 years ago
opprioritere  vb. give a higher priority to
kendt  vb. kende, kendte known
føre til  vb. førte, ført lead to
bibel sb. en Bible
selv om  konj. even if
kristen  adj. Christian
nyfødt  adj.  new- born
nordisk  adj. nordic
drengenavn  sb. et boy’s name
tage op vb. tog, taget revive
tendensen med  sb. en the tendency to
tydeligere, adj. tydelig, tydeligere, tydeligst more evident
pigenavn  sb. et girl’s name
gudinde  sb. en goddess
næstmest  adv. second from the top
anvendt  vb. anvende, anvendte used
 

Bogstavet å i navne (faktuel)

 

s. 25  
bogstav  sb. et letter
å  sb. et å  (last letter in the Danish alphabet)
yngste  adj. ung, yngre, yngst youngest
frem til  adv. up to
dobbelt – a  adj. double a
2. verdenskrig  sb. en 2. world war
et ønske om at  sb. et a wish to
understrege  vb. emphasize
sprog  sb. et language
tilknytning til  sb. en relationship with
skandinavisk  adj. Scandinavian
retskrivningsreform  sb. en spelling reform
kræve  vb. krævede, krævet require
substantiv  sb. et noun
skulle skrives med  vb. passiv needed to be written
små bogstaver  sb. pl. small letters
erstatte  vb. replace
svensk  adj. Swedish
det blev kaldt (passiv)  vb. it was called
bolle-å  sb. et ’circle’ å
pga. på grund af  sb en because
indførelse  sb en introduction
gik fint  vb. gå, gået went well
ordforråd  sb. et vocabulary
ændre  vb. ændrede, ændret change
stavemåde  sb. en spelling
sted  sb. et place
blev ved med  at  vb. blive, blevet continued to
som før  adv. as before
kommune  sb. en municipality
fik at vide  (passiv) vb. was informed
overalt  adv. everywhere
tæt på  adv. close to
tysk  adj. German
grænse  sb. en border
opstod  vb. opstå, opstået broke out
protestbevægelse  sb. en protest movement
have frihed til  vb. havde, har haft be free to
bestemme  vb. bestemte, bestemt decide
vælge fra  vb. valgte, valgt choose not to