Dansk-engelsk ordliste til kapitel 1: 

Novo Nordisk, en af Danmarks største virksomheder (faktuel viden), s. 7 

Dansk Engelsk
Linier 1- 12  
virksomhed  sb. en corporation
udvikling, sb. en development
fremstilling,  sb. en production
stof, sb. et substance
 lide  vb. led, lidt suffer
tæt forhold til close relations to
sygdom sb.  en illness
lungesygdom sb. en lung desease
behandlingsform sb. en treatment
forskning, sb. en research
optagelse, sb. en assimilation
Linier 13- 30  
nøjes med vb. be content with
forskning sb. en research
almindeligt adv. common
sukkersyge sb. en diabetes
grundlægge vb. grundlagde, grundlagt found
overvægt sb. en excess weight
ansat sb. en emplyee
Gloser til Lytteteksten, Kapitel 1, s. 8

Ørestaden, et eksempel på moderne dansk arkitektur (faktuel viden)

 

Dansk

 

Engelsk

s. 8  
Linie 1- 17  
mangel på,  sb.  en shortage of
bolig,  sb.  en homes
få øje på, vb.  fik,  fået become aware of
vedtog vb.  vedtage, vedtaget agreed  to
forbindelse, sb. en connection
opførelsen, sb. en  building
har brugt, vb. bruge, brugte used
affald, sb. et garbage
Lorteøen  sb. en the island of shit
være klar over, vb. var, været be aware of
område,  sb.  et area
Linie 18- 42  
valgt  vb. vælge valgte choose
understrege, vb.   emphasize
6. sal  sb. en 6. floor
i modsætning til sb. en unlike
i 70’erne og 80’erne in the 70s  and 80s
forsøge, vb. forsøgte, forsøgt try
blande vb. mix
ejerlejlighed, sub. en owner-occupied flat
selv om, adv. even if
regne med vb. regnede, regnet count on
lykkedes vb.  succeeded
nogle, pron. someone
at stå i kø  vb. stod, stået to queue