Dansk-engelsk ordliste: Kapitel 1: Anders Axmark s. 17

Dansk Engelsk
s. 17  
have travlt  adv. be busy
uden for ,præp. outside
ejerlejlighed  sb. en owner-occupied flat
knap, adv. almost
måtte (skulle) vb. had  to
to gange om ugen  idiom. twice a week
Styrketræning  sb. en strength  training
om dagen  adv. during the day
om aftenen  adv. in the evening
score damer  vb. pick up girls
se ret godt ud   idiom. vb. så, har set be  quite handsome
høj  adj. tall
lyshåret  adj. blond
muskuløs  adj. muscular
solbrændt  adj. tanned
altid  adv. always
det sidste nye (tøj)  idiom. latest new (clothes)
briller  sb. en glasses
dyrt  adj. expensive
tjene godt  vb. tjente, tjent earn well
hverken – eller neither – nor
Især  adv. specially
være vild med  vb. var, været be crazy about
det er dér  idiom. this is where
ske  vb.  skete, sket happen
Halvkæreste, sub. en Half  girlfriend
skifte  vb. change
før  adv. before
tjekket  adj. ”cool”
alt for  adv. too
højre  adj. right
skulder  sb. en shoulder
Selvfølgelig  adv. of  course
sørge for  vb. Make sure
når  adv. when
have på  vb. havde, haft wear
på stranden  sb. en on the beach
hovedinteresse  sb. en main interest
synes  vb. syntes, syntes think
for meget  adv. too much
skat  sb. en tax
skære ned på  vb. skar, skåret reduce
offentlig udgift  sb. en public expence
spare på  vb. save on
arbejdsløshedsunderstøttelse  sb. en unemployment  benefits
betale sig  vb. be worth it
gå ind i  vb. gik, er gået enter
arbejde på at  vb. work on
blive (noget) vb. blev, blevet become
folketingskandidat  sb. en parliamentary candidate