Dansk-engelsk ordliste til Danskere kapitel 2: Lagkagehuset s. 26
Dansk Engelsk
s. 26  
de seneste, adv. the latest
for to uger siden  idiom two weeks ago
tilbudt vb. tilbyde, tilbød offered
leder sb. en boss
på et projekt om , præp. in a project on
torv  sb. et square
forbavset over at vb. surprised to
forklare vb. explain
ingen erfaring  sb. en no experience
ikke spor, adv. not at all
at have lyst til  idiom. to feel like
flytte  vb. move
vokse op vb. grow up
virkelig god  adv. really good
lønnen sb. en the salary
hovedkontor, sub. et main office
kun, adv. only
en eller to gange, sub. en once or twice
om måneden, sub, en a month
Tekstforståelse s. 26
grund, sub. en reason
vælge  vb. valgte, valgt choose
bekymret for  vb. worried about
Oplæsning s.28
lag  sb.  et layer
kæde  sb. en chain
bagværk  sb. et pastry
dag for dag  sb. en each day
aftale sb. en appointment
glemme  vb. forget
kigge i, vb. look at
bag på  adv. on the back side of
afslappet  adj. relaxed
rolig  adj. calm
holde afstand til sb. en keep a distance to
have lyst til  sb. en feel like