Lyttetekst kapitel 17: Den danske folkeskole (faktuel)

Dansk English
s. 35  
folkeskole  sb. en primary and lover secondary school
deltage  vb. deltog, deltaget participate
tilsvarende  adj. similar
undervisning  sb. en education
i mindst  adv. for at least
børnehaveklasse  sb. en kindergarten class
0.klasse  (nulte klasse) sb. en class 0
omkring  adv. around
fortsætte  vb. fortsatte, fortsat continue
9.klasse  (niende klasse) 9.grade
ungdomsuddannelse  sb. en youth education
gymnasium  sb. et high school
vare  vb. last
studentereksamen  sb. en leaving  exam from high school
vænne til  pass. vb. ajust to
1.klasse (første klasse) sb. en class 1
skolefag  sb. et subject
7-årig  sb. en 7 year old
skema  sb. et timetable
undervisningstime   sb. en school lesson
fordele  vb. fordelte, fordelt distribute
undervises  vb. pass. underviste, undervist are being taught
dansk  sb. et Danish
matematik  sb. en maths
engelsk  sb. en English
kristendomskundskab  sb. en religious knowledge
idræt  sb. en sports
musik  sb. en music
billedkunst  sb. en visual art
natur & teknik  sb. en nature & technical skills
historie  sb. en history
håndværk & design  sb. et craft and design
tilvælge  vb. tilvalgte, tilvalgt choose
tysk eller fransk  sb. et German or French
lektion  sb. en lesson
nævnt  vb. nævne, nævnede mentioned
samfundsfag  sb. et social studies
geografi  sb. en geography
biologi  sb. en biology
fysik & kemi  sb. en physics & chemistry
valgfag  sb. et obtional subject
mad & sundhed  sb. food & health
drama  sb. et drama
film  sb.en film
elev  sb. en student
gennem  adv. through
undervisningsdifferentiering  sb. en individual teaching
tage hensyn til  vb. tog, taget take into consideration
forudsætning  sb. en qualification
gratis  adj. free
betale  vb. betalte, betalt pay
knytte til vb. knyttede, knyttet relate to
fransktalende  adj. French speaking
katolik  sb. en Catholic
muslim  sb. en Muslim
kostskole  sb. en boarding school
i udlandet  sb. et abroad
bo  vb. boede, boet live
Den danske folkekirke og konfirmationen (faktuel)

 

s. 36  
folkekirke  sb. en national church
statskirke  sb. en state church
lutheransk  adj. Lutheran (Martin Luther 1483-1546, Germany)
meget høj grad  adv. very
præge  vb. influence
teolog  sb. en theologian
N.F.S.Grundtvig (Nicolai Frederik Severin Grundtvig)

 

N. F.S. Grundtvig (1783-1872) has great importance to  religious and national identity in Denmark
lægge stor vægt på  vb. lagde, lagt emphasize
det folkelige og nationale  adj. popular and national identity
indtægt  sb. en income
gennemsnit  sb. et average
døbt  vb. døbe, døbte baptise
navngive  vb. navngav, navngivet give name to
bekræfte  vb. confirm
kristen  tro  sb. en Christian faith
almindeligt  adv. normal
flytte hjemmefra  vb. leave their home
konfirmation  sb. en ceremony within the Evangelic- Lutheran Church)
knyttet til  vb. knyttede, knyttet attached to
træde ind i de voksnes række   idiom. enter the grown-up world
holdes  vb. pass. holdtes, holdt are held
fest  sb. en party
samle  vb. gather
gave  sb. en gift
penge  sb. plur. money
smykke  sb. et jewellery
ur  sb. et watch
tøj  sb. plur. clothes
bestik   sb. et cutlery
formiddag  sb. en before noon
blå mandag  sb. en blue Monday (the day after the confirmation)
går i byen  vb. gik, gået go out
der er stor forskel på  sb. en there is a big difference
på den anden side af  sb. en on the other side of
lavere   adj. lav, lavest lower
godt under halvdelen af  sb. en well below half of
årgang   sb. en year group