Lyttetekst kapitel 14:

Sosu – assistenten

Dansk English
s. 29  
sosu assistent (social – og sundhedsassistent) sb. en social worker
begreb  sb. et concept
stamme fra  sv. originate from
grundlægge  vb. grundlagde, grundlagt found
medarbejder  sb. en worker
sygdom  sb. en illness
sundhed  sb. en health
tidligere  adv. earlier
række  sb. en amount
betegnelse  sb. en name
hjemmehjælper  sb. en home help
sygehjælper  sb. en nursing aid
plejehjemsassistent   sb. en nursinghome help
ældre  adj. gammel, ældst elderly (people)
syg  adj. sick
handicappet  adj. disabled
opgaver  sb. en task
forskellig   adj. different
tage sig af  vb. tog, taget take care of
være i stand til  vb. be able to
vaske sig  vb. refl. wash themselves
tage tøj på  vb. tog, taget dress
spise selv  vb. spiste, spist eat by themselves
sørge for  vb. be sure to
rengøring  sb. en cleaning
lejlighed  sb. en apatartment
større  adj. stor, størst bigger
indkøb  sb. et shopping
vigtig  adj. vigtigere, vigtigst important
tale med  vb. talte, talt talk to
prøve  vb. try
opmuntre  vb. cheer up
fysisk aktiv  adj. physically  active
holde humøret oppe  vb. holdt, holdt keep cheerful
udvikle  vb. develop
del af  sb. en part of
vare  vb. take
knyttet til  vb. connected with
passe  vb. take care of
selvstændig  adj. independant
deltidsarbejde  sb. et part time work
begge køn sb. et both sexes
lykkes  vb. pass. succeed
kønsfordeling  sb. en distribution between sexes
skæv  adj. unequal
baggrund  sb. en background