Dansk-engelsk ordliste til Danskere

Kaptitel 3: Mødeudtryk, s. 39

Dansk Engelsk
mødeindkaldelse   sb. en meeting request
dagsorden  sb. en agenda
ordstyrer  sb. en moderator
give ordet til  sb. et call on somebody
tage ordet  sb. et begin to speak
afbryde  vb. afbrød, afbrudt interrupt
forslag  sb. et proposal
stille et forslag   sb. et make a proposal
at spørge om noget  vb. spurgte, spurgt ask about something
nedsætte en arbejdsgruppe vb. nedsatte, nedsat set up a working group
udvalg  sb. en committee
vælge nogen  vb. valgte, valgt choose
stemme om noget  vb. stemte, stemt take a vote on
stemme blankt  vb. return a blank voting paper
referat (af et møde) sb. et minutes (from a meeting)
referent sb. en reporter, referent
fastsætte en mødedato  vb. fastsatte, fastsat fix a meeting date
Udtryk til argumentation s. 39
jeg tror (ikke), (at) det er en god idé at i (don’t )think  (that) it is a good idea to
for det første.for det andet.for det tredje in the first place…secondly…thirdly
på den ene side…men på den anden side on one side…however  on the other…
fordelen er at…ulempen er at.. the advantage is …the disadvantage is..
Jeg går ind for..jeg er imod…jeg er hverken for eller imod I support…I am against…I am neither for…nor against