Dansk-engelsk ordliste til Danskere Kapitel 6: Anette og Alexander s.53

dansk engelsk
høj  adj. tall
slank  adj. slim
litteraturvidenskab  sb. et (studium) science of literature
glad  for  adj. happy for
klare sig godt  vb. is doing well
færdig med  adv. finish
holde af  vb. holdt, holdt be fond of
roman  sb. en novel
novelle  sb. en short story
bliver færdig med. vb. fut. finishes
Forfatter sb. en author
kæreste  sb. en here: boyfriend
bo sammen  vb. live together
kollegium  sb. et a residence for students
læser til arkitekt  sb. en studies architecture
skifte studium  sb. et change  field of study
interessere sig for  vb. take an interest in
kunst  sb. en art
fordrage  vb. hate
arkitektskolen  sb. en place where you study architecture in  Copenhagen and Aarhus
alt for meget far too much
svært  adv. difficult
har råd til  vb.  havde, haft can afford
komme ind på  vb. kom, kommet be  accepted
satse på  vb. aim at
dele  vb. delte, delt share
ved siden af  idiom.  sb. en besides
statens uddannelsstøtte  sb. en study grant from public funds
havnerundfart  sb. en harbour sightseeing escursion
tysk  sb. et german
french  sb. et french
ikke være så god til she doesn’t quite master
lære udenad learn by heart
stille spørgsmål  sb.  et ask questions
Café Sommersko wellknown, old café in Copenhagen, closed since 2017
kunstner  sb. en artist
hygge sig  vb. have a pleasant time
lukke  vb. close
om hverdagen  sb. en during the week
gå ud over  vb. gik, gået affects
komme sent i seng  sb. en go to bed late
frivillige  sb. en volunteers
fra september måned  sb. en from the month of september
Mellemfolkelig Samvirke (MS) an ngo that supports the poorest people and countries, so they know  and may crave their rights
højskole  sb. en an aducation institution, which started with Grundvig ( the 18. century)for adults, you pay for room and board. there is a wide range of subjects to study- no exams.there are 70 højskoler spread out in Denmark.
trykt  vb. trykke, trykte printed
tidsskrift  sb. et magazine
temmelig  adv. rather
opholdet  sb. et stay
s. 54  
dyrt  adj. expensive
deltage  vb.  deltog, deltaget participate
skynde sig at vb.  skyndte, skyndt hurry to
i løbet af  sb. et during
låne  vb.  lånte, lånt borrow
forældre  sb. et par parents
forberede sig  vd. forberedte, forberedt prepare