1 Lindas fødselsdag

 

2 Ord af tysk oprindelse

 

3 Høflighed

 

4 Lette og tunge objekters placering i sætninger

 

5 Hans Henrik kommer for sent

 

6 Misforståelser ved bordet