Så er Den Danske Sprogkreds´blad Sprogkræsen 5 udkommet og sendt til alle Sprogkredsens medlemmer.
Af indholdet kan vi nævne:
– Svanen og Ællingen – to nye priser, som uddeles af Den Danske Sprogkreds den 2. april
– Kristisk overblik over nyord, nye ord og årets ord
– Problemer med at datere nye ord eksemplificeret ved ordet zombie
– Er tof tough – om de omsiggribende forkortelsesord
 det er ikke hip som hap, hvad der kommer først og sidst, principper for “hvad der lyder godt” i parallelle konstruktioner
– semantiske regler for ordenes rækkefølge i tvillingeformler
– anmeldelser og omtaler af Med ja-hatten på, Dialekter i rigt mål (Modersmål-Selskabet), Sociale medier og sprog (Andreas Candefors Stæhr m.fl., primært forskere med tilknytning til Københavns UniversitetI
Sprog i Sociale medier – en bog til undervisning i dansk på gymnasiale uddannelser
– Den store bandebog
– Regler for sammensatte ord.
– kalender for Sprogkredsens aktiviteter i foråret 2010.

Sprogkræsen udkommer på Forlaget Bostrup 4 gange om året. Enkelte eksemplarer kan bestilles for 50 kr. stk. Et abonnement koster 200 kr. om året.